Zařízení pro intenzivní chov kuřecích brojlerů, výrobní provoz Choustníkovo Hradiště