Zařízení pro intenzivní chov kuřecích brojlerů, provozovna Plačice