Zařízení intenzivního chovu prasat, provozovna Nahořany