Zařízení intenzivního chovu prasat pro více než 2000 kusů prasat