Zařízení intenzivního chovu jatečních prasat a prasnic