Zařízení intenzivního chovu drůbeže –Závod 01 Rohatec