Zařízení intenzivního chovu drůbeže za účelem produkce vajec, výrobní provoz Kosičky