Zařízení intenzivního chovu drůbeže – středisko 210 Rohatec