Zařízení intenzivního chovu drůbeže, provoz Moravské Budějovice