Zařízení intenzivního chovu drůbeže mající prostor pro více než 40 000 kusů drůbeže