Zařízení intenzivního chovu drůbeže, farma Kožichovice