Zařízení intenzivního chovu drůbeže – chov nosnic Ratíškovice