Výkrm jatečních prasat v počtu větším než 2 000 ks